Zajęcia pozalekcyjne klas I-III rok szkolny 2018/2019 – I semestr

 

Lp.

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Godzina

Sala

 1.  

poniedziałek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

8.15 – 10.00

s. 64

 1.  

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

11.45 – 14.00

s. 64

 1.  

Zajęcia informatyczne kl.2 d, 3 b

p. R. Sambor

13.00 – 13.45

s. 65

 1.  

ZDW z matematyki kl. 2 b, 2 d

p. E. Wachowska

13.00 – 13.45

s. 66

 1.  

Gimnastyka korekcyjna  kl. 1c, 2a, 2 c

p. I. Wyka

8.00 – 8.45

 

 1.  

wtorek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

8.15 -13.45

s. 64

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 2 a, 2 c

p. J. Gemza

8.15 – 9.00

s. 8

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 b

p. J. Mróz

8.15 – 9.00

s. 70

 1.  

Rewalidacja 1 b

p. J. Kwiatkowska

12.45 – 13.45

s. 8

 1.  

Gimnastyka korekcyjna  kl. 2b, 2d

p. I. Wyka

12.00 – 12.45

 

 1.  

Gimnastyka korekcyjna  kl. 1a, 1b

p. I. Wyka

13.00 – 13.45

s. 21

 1.  

środa

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

8.00 – 9.00

s. 64

 1.  

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

11.45 – 14.30

s. 64

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 3 a

p. J. Jarosz

13.00 – 13.45

s. 65

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 1

p. M. Rogan

13.00 – 13.45

 

 1.  

Rewalidacja kl. 3 a

p. J. Jarosz

13.50 – 14.50

s. 25

 1.  

ZDW z matematyki kl. 3 a , 3 b

p. G. Mak

13.50 – 14.35

s. 69

 1.  

Gimnastyka korekcyjna  kl. 3 a

p. I. Wyka

13.00 – 13.45

s. 21

 1.  

Gimnastyka korekcyjna  kl. 3 b

p. I. Wyka

13.50 – 14.35

s. 21

 1.  

Zajęcia plastyczne kl. 1

p. E. Wachowska

13.00 – 13.45

 

 1.  

Szachy

p. A. Sobolewski

13.00 – 14.00

s. 71

 1.  

Szachy

p. A. Sobolewski

14.00 - 15.00

s. 71

 1.  

czwartek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

10.00 – 14.00

s. 64

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 3 b

p. Z. Siewicka

8.15 – 9.00

s. 69

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 3 a

p. Z. Siewicka

13.50 – 14.35

s. 69

 1.  

Rewalidacja kl. 1 b

p. J. Kwiatkowska

11.45 – 12.45

s. 8

 1.  

Rewalidacja kl. 3 a

p. J. Jarosz

13.45 – 14.45

s. 8

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 2 b, 2 d

p. A. Bernacka

13.05 – 13.50

 

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 1

p. J. Kwiatkowska

13.00 – 13.45

s. 68

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 2

p. A. Karoń

13.50 – 14.35

s. 70

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 3 a

p. D. Czerny

13.00 -13.45

 

33.

piątek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

8.15 – 13.00

s. 64

34.

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 2 c

p. D. Czerny

8.15 – 9.00

 

35.

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 a

p. J. Mróz

13.00 – 13.45

s. 66

36.

ZDW z matematyki kl. 2 a, 2 c

p. A. Karoń

13.00 – 13.45

 

37.

ZKK kl. 1, 2

p. G. Mak

13.00 – 13.45

s.71

38.

ZKK kl. 3

p. G. Mak

13.50 – 14.35

s.71

39.

kurs tańca gr. I

 

13.00 – 14.00

 

40.

kurs tańca gr. II

 

14.00 – 15.00

 

41.

Koło turystyczne

p. E. Czech

Udział w rajdach organizowanych przez PTTK