Projekt "Elektrownia Dziecięcej Energii"

                 

Zostaliśmy laureatami VIII edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłaszanego przez  GAZ-SYSTEM przy współpracy z Fundacją Nasza Ziemia na najlepsze regionalne projekty ekologiczne. Konkurs był skierowany do pięciu województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja  skierowana była przede wszystkim do gmin, szkół, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Celem było dofinansowanie (w kwocie do 10 000 zł.) najlepszych pomysłów na ochronę środowiska naturalnego własnego regionu . Nasza szkoła otrzyma grant w wysokości

10 000 zł. na realizację projektu pn. "Elektrownia dziecięcej energii".

 
http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/202645/

 

                 

 

Artykuły