Egzamin Gimnazjalny

W dniach 18-20 kwietnia 2018 roku uczniowie 3 klas gimnazjalnych przystąpili do Egzaminu Gimnazjalnego.  W ciągu 3 dni Nasi Uczniowie zmierzyli się z częścią humanistyczną, matematyczno- przyrodniczą a na koniec czekał ich egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.  Przystąpienie do tego egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie można go nie zdać,  jednak od wyników zależy czy uczniowie zostaną przyjęci do wybranych przez siebie szkół średnich.