Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III aktualne od 9.04.2018

Zajęcia pozalekcyjne klas I-III

rok szkolny 2017/2018 – II semestr

Lp.

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Godzina

Sala

 1.  

poniedziałek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

7.45-15.00

s. 64

 1.  

Rewalidacja  kl. 3 e

p. J. Kwiatkowska

8.30 – 9.15

  s. 48

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 1 c

p. J. Rabenda

8.30 – 9.15

 pp

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 3 e

p. M. Jaworska

8.30 – 9.15

s. 68

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 3 d, f

p. E. Wachowska

8.30 – 9.15

s. 65

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia  kl. 1 b, d

p. A. Bernacka

13.15 – 14.00

s. 65

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 2 b

p. J. Mróz

13.15 – 14.00

s. 69

 1.  

ZDW kl. 3 c

p. M. Rogan

13.15 – 14.00

s. 67

 1.  

ZDW kl. 1 b, d

p. M. Bartkiewicz

13.15 – 14.00

hol

 1.  

Koło plastyczne kl. 3 a, b, c

p. E. Wachowska

13.15 – 14.00

hol

 1.  

Gimn. korekcyjna  kl. 2 a, b, 3 a

p. J. Jarosz

13.00 - 13.45

s. 21

 1.  

ZKK kl. 3 a, b, c

p. A. Karoń

13.15 – 14.00

hol

 1.  

Koło taneczne1-3

p. A Wlazłowska

14.00 – 15.00

s. 21

 1.  

SKS

p. K. Szczegielniak

14.05 – 14.50

s. 20

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: niemiecki kl. 3 f

p. J. Rabenda

14.05 – 14.50

s. 68

 1.  

wtorek

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

 7.30 – 15.00

s. 64

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 e

p.  J. Kwiatkowska

8.30 – 9.15

s. 68

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 1 a, c

p.  J. Gemza

8.30 – 9.15

s.70

 1.  

Koło ortograficzne kl. 2 b, 3 d, e, f

p. M. Bartkiewicz

8.30 – 9.15

biblio

 1.  

gimnastyka korekcyjna 

p. I. Wyka

8.30 – 9.15

hol

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 3 a, b

p. M. Bartkiewicz

13.15 – 14.00

s. 68

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 2 a

p. Z. Siewicka

13.15 – 14.00

s. 69

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 3 f

p. R. Sambor

13.15 – 14.00

s. 65

 1.  

ZDW kl. 1 a, c

p. A. Karoń

13.15 – 14.00

s. 71

 1.  

Gimn. korekcyjna  kl. 3 c

p. J. Jarosz

13.00 - 13.45

hol

 1.  

SKS

p. K. Lorenz

13.15 – 14.00

hol

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl.1

p. A. Karoń

14.05 – 14.50

s. 71

 1.  

Koło plastyczne kl. 2

p. S. Wojnarowska

14.05 – 14.50

s. 68

 1.  

Koło muzyczne 1-3

p. Ł. Stopa

14.05-14.50

s. 66

 1.  

ZDW kl. 2

p. G. Mak

14.05 – 14.50

s. 70

 1.  

Koło recytatorskie

p. M. Szychowiak

14.05 – 14.50

 

 1.  

środa

Zaj. z logopedą

p. B. Smolińska

7.45 - 9.30

s. 64

 1.  

Rewalidacja kl. 3e

p. J. Kwiatkowska

8.30 – 9.15

s. 67

 1.  

Koło plastyczne kl. 1 a, c

p. J. Gemza

8.30 – 9.15

s. 70

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 2 b

p. Z. Siewicka

8.30 – 9.15

s. 69

 1.  

ZKK kl. 3 e, f

p. M. Frączyk

8.30 – 9.15

s. 25

 1.  

Koło plastyczne kl. 1 b, 1 d

p. Z. Siewicka

12.15 – 13.00

biblio

 1.  

gimnastyka korekcyjna 

p. I. Wyka

12.15 – 13.00

 

 1.  

Koło ortograficzne kl. 2 a, 3 a, b, c

p. J. Mróz

13.15 – 14.00

biblio

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 2 a, 3 b

p. J. Jarosz

13.00 – 13.45

s. 65

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl. 3 c

p. E. Wachowska

13.15 – 14.00

pp

 1.  

Zajęcia językowe wyrównawcze:        jęz. angielski 3 a, b, c

p.

13.15 – 14.00

s. 17

 1.  

Koło teatralne kl. 1-3

p. R. Sambor

13.15-14.00

hol

 1.  

ZKK kl. 2 b

p. A. Bober

13.15 – 14.00

s. 25

 1.  

Koło szachowe

p. A. Sobolewski

13.15 – 15.00

s. 71

 1.  

Zajęcia  przyrodnicze rozwijające uzdolnienia kl.1

p. A. Karoń

14.05 – 14.50

s. 70

 1.  

SKS

p. R. Gręda

14.05 – 14.50

s. 20

 1.  

Koło plastyczne kl. 3 d, e, f

p. G. Mak

14.05 – 14.50

s. 71

 1.  

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

piątek

 

 

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 f

p. J. Kwiatkowska

8.30 – 9.15

biblio

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 3 d

p. J. Rabenda

8.30 – 9.15

s. 66

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 f

p. J. Gemza

8.30 – 9.15

s. 70

 1.  

ZDW kl. 1 a, c

p. A. Karoń

8.30 – 9.15

s. 64

 1.  

ZDW kl. 3 d, e, f

p. G. Mak

8.30 – 9.15

s. 67

 1.  

ZKK kl. 3 c

p. A. Bober

12.15 -13.00

hol

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia  kl. 3 a, b, c

p. A. Bernacka

13.15 – 14.00

s.71

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 1 d, 3 d, e

p. R. Sambor

13.15 – 14.00

s. 65

 1.  

Zajęcia informatyczne kl.  2 b

p. R. Sambor

14.05 – 14.50

s. 65

 1.  

Zajęcia językowe rozwijające uzdolnienia: angielski kl. 2 a

p. J. Rabenda

13.15 – 14.00

biblio

 1.  

gimnastyka korekcyjna  kl. 3 e

p. I. Wyka

13.15 – 14.00

hol

 1.  

ZKK kl. 3 d

p. M. Frączyk

13.15 – 14.00

s. 49

 1.  

ZKK kl. 2 a, b

p. M. Frączyk

14.05 – 14.50

s. 64

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 2 b, 3 e

p. R. Sambor

8.30 – 9.15

s. 65

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 3 d

p.  J. Kwiatkowska

8.30 – 9.15

s.71

 1.  

Zajęcia  matematyczne rozwijające uzdolnienia kl. 2 a

p. J. Mróz

12.15 -13.00

biblio

 1.  

Zajęcia informatyczne kl. 3 a, c

p. J. Jarosz

12.15 – 13.00

s. 65

 1.  

Koło muzyczne 1-3 (II zmiana)

p. Ł. Stopa

12.15 – 13.00

hol

 1.  

ZDW kl. 3a,b

p. M. Rogan

13.15 – 14.00

s. 64

 1.  

Koło plastyczne

p. B. Szychowiak

14.05 – 14.50

s. 39

 1.  

kurs tańca gr. I

p. K. Majewski

13.00 – 14.00

s. 21

 1.  

kurs tańca gr. II

p. K. Majewski

14.00 – 15.00

s.20

 1.  

Koło turystyczne

p. E. Czech

Udział w rajdach organizowanych przez PTTK