Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo

Dobrowolna składka na RADĘ RODZICÓW w wysokości 30 zł winna być  płatna przelewem po nr konta. W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę. W przypadku posiadania dzieci w innych klasach obowiązuje stawka jednorazowa w wysokości 30 zł – jednakże w tytule proszę dopisać, do której klasy chodzi rodzeństwo. Konto Rady Rodziców: 66 9588 0004 0000 3913 2000 0010

Z ww. składek finansowane są potrzeby naszych dzieci w szkole, zatem bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie !