PROJEKT "SZLIFOWANIE DIAMENTÓW"

      Projekt „Szlifowanie diamentów - innowacyjne programy wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Celem projektu jest zwiększenie motywacji do kontynuacji nauki na studiach wyższych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych u co najmniej 60% objętych programem młodych Dolnoślązaków. Cel ma zostać zrealizowany poprzez przygotowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania w zakresie 7 przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki, astronomii. W  projekcie uczestniczy uczeń klasy VIa Filip Pindel. Życzymy sukcesów.

Okres realizacji projektu: 01.11.2010 – 31.12.2013r.

Więcej o projekcie: http://fem.org.pl/szlifowaniediamentow/