MATEMATYKA INNEGO WYMIARU

 

 

     PROJEKT MATEMATYKA INNEGO WYMIARU  oprócz rozwijania zdolności matematycznych młodych ludzi na wszystkich etapach edukacji zakłada również odnalezienie w Polsce największych matematycznych talentów. Skierowany jest on do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, ponieważ ważne jest systemowe podejście do rozwiązania problemów związanych z edukacją matematyki, z uwagi na to, że niechęć uczniów do wybierania kierunków na uczelniach wyższych technicznych, jak i niski poziom wiedzy z zakresu matematyki wśród studentów jest logiczną konsekwencją zaniedbań w nauczaniu matematyki również na niższych szczeblach edukacji, począwszy od pierwszych klas szkoły podstawowej

 

 

 Jakie korzyści przynosi uczestnictwo w projekcie ?

 

Korzyści dla uczniów:


- Możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia


- Możliwość zdobycia nagród rzeczowych w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI

 

-  Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy


- Wyjazdowe warsztaty dla laureatów MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI zorganizowane w formie wyjazdu rekreacyjnego. Podczas warsztatów będą organizowane ciekawe zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne (gry, konkursy, łamigłówki, konkursy terenowe) a także wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na basen, ogniska itp.


- Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.


- Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

 

Korzyści dla szkoły:


- Uczestnictwo w Projekcie MATEMATYKA INNEGO WYMIARU daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole


- MATEMATYKA INNEGO WYMIARU pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją


- Uczestnictwo w Projekcie daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia


- Również Matematyczne Mistrzostwa Polski są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów zawsze przynoszą dobrą sławę szkole


- Z Projektem wiąże się również szansa na zaprezentowanie szkoły na Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem władz oświatowych i mediów

 

Korzyści dla nauczycieli:


- Uzyskanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych

 

- Uzyskanie tytułu ELITMAT LEADERA


- Aktywność i kreatywność nauczycieli będzie nagradzana w Ogólnopolskim Rankingu Nauczycieli ELITMAT LEADERÓW


- Nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych ELITMAT LEADERÓW


- Wyjazdowe warsztaty dydaktyczno-metodyczne.Kilkudniowe warsztaty będą miały formę wyjazdu rekreacyjnego dla nauczycieli z najwyższą liczbą punktów edukacyjnych za aktywność.


- Prywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi.


- Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami Projektu


- Możliwość poszerzenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem udziału w Projekcie


- Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w Projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

 

30 marca 2012r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs MATEMATYKA INNEGO WYMIARU.

 

Artykuły