Kadra nauczycielska

_______________________________________________________________________

 

DYREKTOR

mgr Grażyna Ziółkowska

 

 

WICEDYREKTOR

mgr Helena Kasperkiewicz

mgr Sylwia Koperska

 

_______________________________________________________________________

 

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

mgr Agata Bernacka

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Jolanta Gemza

mgr Anna Stefanko-Karoń

mgr Grażyna Mak

mgr Renata Sambor
mgr Jolanta Mróz

mgr Zofia Siewicka

mgr Elżbieta Wachowska

mgr Joanna Kwiatkowska

mgr Marzena Rogan

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

JĘZYK POLSKI

 mgr Olga Nowicka

mgr Anna Zarzycka

mgr Mirosława Bartkiewicz

mgr Renata Nowacka

mgr Grażyna Siemieńska

 

_________________________________________

 

HISTORIA

 

mgr Wioletta Ciuruś

mgr Arkadiusz Feret

mgr Patryk Szawliński

mgr Beata Woroniecka

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃTWIE

mgr Beata Woroniecka

 

_________________________________________

 

RELIGIA

 

mgr Wioletta Ciuruś

 mgr Anna Kłodzińska - Małek

mgr Łukasz Stopa

 

 

_________________________________________

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

mgr Dariusz Czerny

mgr Ewa Kubiak

mgr Ewelina Niedźwiecka

mgr Justyna Ninierza

mgr Agnieszka Wierzbicka

mgr Emilia  Kwiatkowska

 

_________________________________________

 

JĘZYK NIEMIECKI

 

mgr Irena Woźnicka

mgr Jolanta Rabenda

mgr Justyna Ninierza

mgr Agnieszka Wierzbicka

mgr Róża Zuchewicz

 

 

GEOGRAFIA

mgr Justyna Ninierza

mgr Wioletta Rostowska

_________________        ________________

 

PRZYRODA

 

mgr Helena Kasperkiewicz

mgr Barbara Lis

 

_________________________________________

 CHEMIA

mgr Krystyna Kanoś


   mgr Aleksandra Gralak

 

BIOLOGIA

 

mgr Małgorzata Gierczak

mgr Joanna Kuźmińska

mgr Janusz Kowalski

 

FIZYKA

mgr Iwona Szczepańska

 

MATEMATYKA

 

mgr Jolanta Mielnik

mgr Maria Szymańska-Dudziak

mgr Sylwia Burtan

mgr Agnieszka Kędzia-Kwaśnica

 

______________________________________

 

MUZYKA / PLASTYKA

 

   mgr Krystyna Drzewiecka

mgr Bożena Krzesaj

mgr Patryk Szawliński

 

 

_________________________________________

INFORMATYKA

 

mgr Jolanta Mielnik

mgr Maria Dziuba

mgr Wioletta Rostowska

mgr Elżbieta Szymczyk

 

_________________________________________

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

mgr Jolanta Mielnik

mgr Elżbieta Szymczyk

mgr Grażyna Ziółkowska

_________________________________________

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

mgr Małgorzata Gabryelska-Böttcher

mgr Kamila Lorenz 

mgr Robert Gręda

mgr Irmina Wyka

mgr Krystyna Krzysztofczyk

mgr Renata Mazurczak-Szczepańska

  _________________________________________       

   

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

mgr Barbara Lis

mgr Beata Woroniecka

mgr Zofia Siewicka

 

                                                                                         

 

 

PEDAGOG SZKOLNY


mgr Daria Jaroch - Rogan

mgr Sylwia Koperska

mgr Agata Szkleniarz

                                                                                               

 

     PSYCHOLOG

 mgr Joanna Dziedzic

                                                                                                  

 

BIBLIOTEKA

 

mgr Magdalena Obara

mgr Grażyna Siemieńska

 

 

                                                                

 

LOGOPEDA

mgr Barbara Smolińska

                                                                             

 

ŚWIETLICA

 mgr Sylwia Wojnarowska

mgr Anna Galiczyńska

-----------------------------------------------------

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

mgr Daniel Garbacz

                                                                               

 

Nauczyciel zatrudniony w celu współorganizowania

kształcenia uczniów niepełnosprawnych

 

mgr Monika Frączyk

mgr Alicja Bober

mgrJolanta Jarosz

mgr Małgorzata Kozuń

mgr Joanna Gil

mgr Agnieszka Wlazłowska

mgr Agnieszka Mańkowska

mgr Joanna Kuźmińska