Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Kalendarz szkolny 2017/2018

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

 

miesiąc

Nr kolejny     tygodnia

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

Sierpień/

wrzesień

28

 

 

29

 

 

30

 

 

Rada Pedagogiczna

godz. 10:00

- informacje
z narady dyrektorów

31

 

praca w zespołach przedmiotowych

opracowanie planów pracy

nauczyciele gimnazjum zapraszają do budynku gimnazjum

 

1

 

praca w

 zespołach wychowawczych

opracowanie planów pracy

nauczyciele gimnazjum zapraszają do budynku gimnazjum

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wrzesień

 

 

1

 

basen

 

   4

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

5

 

 

6

 

7

8

9

 

 

10

2

 

basen

 

diagnozy na wstępie

11

 

12

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III

IV –VI

 

13

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

Spotkanie Rady Rodziców -19.00

 

14

 

15

 

Rada  pedagogiczna

-zatwierdzenie planów pracy
i planu nadzoru pedagogicznego

 

Akcja "Sprzątanie świata"

 

16

 

 

 

17

3

diagnozy na wstępie

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

22

23

24

4 diagnozy na wstępie

25

 

26

27

28

29

30

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

październik

5

basen

2

 

Rada pedagogiczna  charakterystyka klas I i IV

3

4

 

5

6

7

8

6

basen

9

 

10

 

11  

 Rada Rodziców

17.30  - Gim.

12

13

Zdolny Ślązaczek
j. niem.

 

14

15

7

 

16

17        

18

 

19

20

21

22

8

 

23

24

Zdolny Ślązaczek
j. ang.

 

 

25

 

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

9

30

 

 

31

 

1

Wszystkich Świętych

2

3

4

5

10

basen

6

7

8

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

 

9

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III -17.00

IV –VI – 18.00

10

 

11

 

Święto Niepodległości

12

11

basen

13

14

Pasowanie na ucznia

15

 

16

17

 

18

19

12

 

20

 

Rada  pedagogiczna

szkoleniowa- Uzależnienia.

Statut.

21

 

 

22

 

23

24

25

26

 

 

13

basen

27

 

Rada  pedagogiczna

szkoleniowa dla n-li klas 1-3- Podstawa programowa

28

 

29

30

 

725-rocznica lokacji Strzelina

SOK

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

14

basen

4

5

 

Wpis do dziennika

Proponowanych

 ocen

6

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

- oceny proponowane

 

7

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III -17.00

IV –VI-18.00

- oceny proponowane

 

8

9

10

15

 

11

12

13

14

15

 

16

17

16

 

18

19

20

 

21

22

 

Praca w zespołach przedmiotowych

23

 

24

Wigilia

17

25

 Boże

Narodzenie

26

 Boże

Narodzenie

27

przerwa

świąteczna

28

Przerwa

 świąteczna

29

Przerwa

 świąteczna

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń

18

basen

1

NOWY ROK

2

3

 

4

Wystawienie ocen

5

Zdanie arkuszy klasyfikacyjnych

 

6

Święto Trzech Króli

7

19

basen

8

 

Rada  pedagogiczna

klasyfikacyjna

9

10

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

- oceny śródroczne

11

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III

IV –VI

- oceny śródroczne

12

 

Koniec I semestru

13

14

 

20

 

15 

ferie zimowe

16

ferie zimowe

17

ferie zimowe

18

ferie zimowe

19

ferie zimowe

20

21

21

 

22

ferie zimowe

23

ferie zimowe

24

ferie zimowe

25

ferie zimowe

26

 ferie zimowe

 

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

basen

29   

30 

31

 

Złożenie sprawozdań

za I sem

1

2

3

 

4

 

23

basen

 

Rada  pedagogiczna

podsumowująca

6

7

 

8

9

 

 

10

 

11

 

24

 

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

18

25

19

 

20

 

 

21

 

 

22

 

23

 

24

25

26

basen

26

27

 

28

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzec

27

basen

5

6

7

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

 

8

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III -17.00

IV –VI-18.00

 

9

10

11

28

 

 

12

13

14

15

16

17

18

29

 

19

 

Rada  pedagogiczna

szkoleniowa

20

21

22 

23

 

24

 

25

30

 

26

27

28

 

29

Przerwa

świąteczna

30

przerwa

świąteczna

31

1

Wielkanoc

kwiecień

31

basen

2

Wielkanoc

3

przerwa świąteczna

4

5

6

7

8

32

basen

9

10

11

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

-Otwarta środa

 Konsultacje
 

 

12

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III -17.00

IV –VI-18.00

Konsultacje

13

 

14

15

33

 

16

 

17

 

18

19

 

20

21

22

Dzień Ziemi

34

 

23

24

 

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj

35

30

Praca w zespołach

 

1

Święto Pracy

2

Praca

w zespołach

 

3

Święto Narodowe

4

Praca

w zespołach

5

6

36

basen

 

7

8

 

9

10

11

12

13

37

basen

14

15

16

17

18

19

Bolkowy Festyn

Rodzinny

20

38

 

21

 

Rada  pedagogiczna

Projekt arkusza organizacyjnego

22

 

Wystawienie ocen proponowanych

 

 

23

 

Zebrania z rodzicami

klas

VII, GII, GIII

- proponowane

oceny roczne

24

 

Zebrania z rodzicami

klas I-III -17.00

IV –VI-18.00

- proponowane

oceny roczne

 

25

 

26

27

39

28

29

30

 

31

 

Boże Ciało

1

 

Praca

w zespołach

 

 

2

3

czerwiec

40

basen

 

5

 

6

 

Wystawienie ocen końcoworocznych

7

8

 

Zdanie arkuszy klasyfikacyjnychpodanie liczby uczniów do nagród

 

9

10

41

basen

 

11

 

Rada  pedagogiczna

klasyfikacyjna

12

 

13

 

14

 

Oddanie sprawozdań
za II semestr

15

 

Drukowanie świadectw.

Pobranie nagród

16

17

42

 

18

 

Drukowanie świadectw.

Pobranie nagród

19

 

20

 

Rada  pedagogiczna

-podsumowanie pracy

  

21

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Oddz. Przedszk.

 

22

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

godz.8:30

 

 

23

24

czerwiec

 

43

25

 

26

 

 

27

28

 

 

29

 

 

30

1

lipiec

 

 

2

 

3

 

 

4

5

6

7

8

 

Razem

     36

  36

 

35

 

 37

 36

 

 

 

początek roku szkolnego 4 września 2017 r.

zimowa przerwa świąteczna 2016 r. 23 grudnia – 31 grudnia2017

ferie zimowe 2017 woj. dolnośląskie  15 – 28 stycznia 2018

wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

koniec roku szkolnego 22 czerwca 2018

wakacje 22 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.