Regulamin zajęć wychowania fizycznego – zajęcia na basenie (dla uczniów PSP nr 5 ul. Jana Pawła II 25)

Regulamin zajęć wychowania fizycznego – zajęcia na basenie

(dla uczniów PSP nr 5 ul. Jana Pawła II 25)

 

 1. Zajęcia lekcyjne na basenie są częścią integralną zajęć wychowania fizycznego.
 2. Podczas zajęć uczeń zobowiązany jest posiadać strój kąpielowy: jednoczęściowy - dziewczęta, kąpielówki - chłopcy, ręcznik, klapki.
 3. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie biorą udziału w zajęciach zobowiązani są do przebrania się przed wejściem na halę basenową w strój sportowy – krótkie spodenki, koszulka.
 4. Na basen uczniowie udają się pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego - uczniowie schodzą do sali sportowej, zostawiają plecaki, zabierają rzeczy na basen i pod opieką nauczyciela opuszczają szkołę i udają się pieszo na basen.
 5. Na basenie okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szafkach przed kasami zgodnie z regulaminem Aquaparku.
 6. Za rzeczy pozostawione w szafkach opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności.
 7. Wejście do części basenowej następuje wtedy, gdy cała grupa jest przebrana w stroje kąpielowe
  i gotowa do rozpoczęcia zajęć.
 8. Przed wejściem do części basenowej uczeń zobowiązany jest do umycia ciała oraz dezynfekcji stóp.
 9. Zajęcia rozpoczynają się „zbiórką”.
 10. W trakcie zajęć uczeń  zobowiązany jest prawidłowo reagować na wszystkie polecenia opiekunów
  i ratowników.
 11. Podczas zajęć wychowania fizycznego na basenie zabrania się:                        
 •    skoków do wody,
 •    biegania po basenie,
 •    opuszczania części basenowej,
 •    korzystania z urządzeń basenowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 •    korzystania z urządzeń basenowych bez zgody opiekunów i ratowników,
 •    niszczenia wyposażenia basenu,
 •    popychania innych osób,
 •    używania wulgarnych słów,
 •    hałaśliwego zachowania,
 •    zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz  innych użytkowników,
 •    żucia gumy, spożywania pokarmów i napojów
 •    używania telefonów komórkowych

 

        12. Uczniowie, u których występują choroby skóry, infekcje, otwarte skaleczenia, rany, otarcia,
               a także inne schorzenia wskazane w 23 punkcie regulaminu Aquaparku Granit  nie mogą   
               uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego na basenie.

     13. Opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia uczniów
                w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny zataił przed nimi informację na temat stanu 
              zdrowia dziecka.

         14.Wszelkie urazy i skaleczenia należy bezzwłocznie zgłosić opiekunowi.

         15.Zajęcia wychowania fizycznego na basenie kończą się zbiórką.

         16. Uczniowie opuszczają część basenową wraz z opiekunem.

         17. Po zajęciach w części basenowej uczniowie przebierają się, suszą włosy. Nie opuszczają
              samodzielnie szatni.

         18.Przejście do holu następuje wyłącznie z opiekunem.

         19.Po zajęciach uczniowie wracają pod opieką nauczyciela do szkoły; wyjątek stanowi kiedy jest  
              to ostatnia godzina lekcyjna uczniów w danym dniu – wtedy do szkoły pod opieką 
              nauczyciela udają się osoby dojeżdżające autobusem szkolnym; pozostali mogą z basenu udać
              się do domu.