Mądra Szkoła Czyta Dzieciom

Mądra Szkoła Czyta Dzieciom

 

    Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.
     Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika– człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im.
Realizowanie podstawy programowej bez rozwinięcia umiejętności językowych uczniów, to jak sianie ziarna na ubite klepisko. Na takim podłożu najlepsze ziarno nie wykiełkuje: dzieci słabo znające język nie rozwiną swego potencjału.
      Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:
lepsze rozumienie tekstów i poleceń
łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
lepszą zdolność koncentracji
skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego
wzrost motywacji do działania i nauki 
poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek
mniej zachowań aspołecznych
( za :http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/madra-szkola)
 
W tym roku szkolnym również kontynuujemy realizację projektu
,,Mądra szkoła czyta dzieciom''
W każdej klasie, w każdy wtorek przez 20 minut odbywa się głośne czytanie wybranej książki, jest to odnotowywane w przygotowanych zestawieniach załączonych do dzienników klasowych. Do głośnego czytania uczniom, tak jak w ubiegłych latach zapraszamy rodziców, dziadków naszych uczniów i innych gości.
Przebieg zadań związanych z czytaniem w naszej szkole w dalszym ciągu wzbogacamy projektem organizowanym wspólnie z SSU, tym razem nosi on tytuł
,, Ulubiony bohater mojej książki”
Za wykonaną prezentację wybranego przez poszczególne klasy bohatera każdy zespół otrzymuje punkty do walki o PUCHAR KLASY Z KLASĄ.

Artykuły