SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Szanowni Państwo

Składkę na rzecz Rady Rodziców można wpłacać na konto Rady Rodziców.

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy,

do której chodzi.

Konto Rady Rodziców


66 9588 0004 0000 3913 2000 0010