Gazetka szkolna

Spotkania Koła Redakcyjnego odbywają się:

czwartek 14.00 – 15.00

    piątek 14.00 – 14.30

prowadzący: mgr Anna Zarzycka

 

 

 

   Praca kółka redakcyjnego ma na celu rozwijanie zainteresowań oraz pobudzanie możliwości twórczych dzieci.

   Uczniowie uczestnicząc w tych zajęciach zapoznają się z różnymi typami gazet

i czasopism oraz z ich układem typograficznym.

Potrafią samodzielnie przygotować artykuły do bieżących numerów gazetki szkolnej, wykazując się przy tym umiejętnością pozyskiwania informacji z różnych źródeł, a także ich weryfikowania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że uczą się współpracować w grupie i ponosić wspólną odpowiedzialność za końcowy efekt,  jakim jest ukazująca się raz w miesiącu  gazetka szkolna.