Poczet sztandarowy

 

POCZET SZTANDAROWY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

IM. BOLKA I ŚWIDNICKIEGO

W STRZELINIE

 

 

Aleksandra Rogalińska

Julia Kuta

Katarzyna Nowacka

Jakub Maras