Strona główna

 

Witamy na stronie naszej szkoły...

 

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Kształtowanie patrioty i aktywnego

obywatela współczesnej Europy.

 

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła kształtuje ucznia umiejącego dokonywać właściwych wyborów

pozwalających na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.