Strona główna

Rodzice dzieci

sześcio- i siedmioletnich 

 Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5,
im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

zaprasza

Rodziców dzieci zgłoszonych do oddziału przedszkolnego lub klasy I

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie 

 

na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji pracy uczniów klas pierwszych i dzieci oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019.

 Spotkanie odbędzie się 15 maja br. o godz. 1700
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie,
ul. Brzegowa 67.

 

 

Witamy na stronie naszej szkoły...

 

 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Kształtowanie patrioty i aktywnego

obywatela współczesnej Europy.

 

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła kształtuje ucznia umiejącego dokonywać właściwych wyborów

pozwalających na efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie.